Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż potrzebne stały się modyfikacje w formach zarządzania firmami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w danym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można wydedukować, koncepcja ta wywodzi się z Japonii, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem ...Read More