lean gry

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż potrzebne stały się modyfikacje w formach zarządzania firmami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w danym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można wydedukować, koncepcja ta wywodzi się z Japonii, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum jakichkolwiek czynności podejmowanych podczas produkcji, a równocześnie całkowicie niekoniecznych. Mapowanie strumienia wartości Najważniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zmniejszenie marnotrawstwa zarówno w wymiarze siły roboczej jak i wykorzystywanych materiałów. Zastosowanie metod lean management stwarza szansę uzyskania takich rezultatów, jak wzrost produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki pracownicze w firmie zwykle ulegają poprawie. Ma to związek z skuteczniejszą komunikacją. Co nie bez znaczenia techniki z zakresu lean management mogą być implementowane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co ma znaczenie to zdolność dokonania oceny, które procesy są zbędne dla firmy.