Kraków jeszcze bardziej przyjaźniejszy mieszkańcom

Wśród wielu miast w Polsce, miasto Kraków wyróżnia się zarówno w obszarze sztuki i akademickim, ale też na wielu odmiennych obszarach. Zaczyna być obszarem przyjaznym do życia. Zmiany, jakie dotknęły miasto w niedawnych okresach dają poczucie, że miasto naprawdę pnie się w górę.
Pozytywne nowości w stolicy małopolski.
Co godnego pochwały załatwiono w trakcie niedawnego okresu? Ilość udogodnień i nowości inwestycyjnych jest spora. Bardzo wsparły rząd w tej materii środki EU, z których Kraków często czerpie. Dynamiczne akcje w temacie uzyskiwania dotacji spowodowały, że gmina uzupełniła się o świeże węzły komunikacyjne, nowoczesne pojazdy w taborze komunikacji miejskiej, i nowe miejsca użyteczności publicznej.
Liczne inwestycje nie są widoczne dla standardowego mieszkańca. Nie znaczy to jednak, że nie zostały poczynione. Zwykle pomijamy informacje, które nie są bezpośrednio z naszymi potrzebami połączone. Przeciętnemu obywatelowi Krakowa wydaje się, że w mieście niewiele się wykonuje. Tymczasem miasto rozrasta się w każdym obszarze. Programy naprawcze w zakresie zarządzania odpadami, budowie i unowocześnianiu siatki wodociągowej, stawianie ekranów przeciw hałasowi to tylko część zmian, które pomagają mieszkańcom bezpieczniej oraz wygodniej funkcjonować. Miasto rozwija się również w zakresie możliwości konferencyjnych. Potencjał miasta idzie w górę dzięki takim inwestycjom jak: centrum konferencyjne ICE czy stadion Cracovia. Te miejsca inspirują turystów do przyjazdu.
Podejmowane przez radnych projekty nie dotyczą jedynie ścisłego środka Krakowa, ale również są związane z całym regionem. Z tej przyczyny lepiej nie pomstować tylko dostrzec zmiany w które obrósł Kraków.
Przyszłe lata – jeśli uda się utrzymania tempa innowacji – pozwolą miastu zostać niezwykłą stolicą małopolski.
kultura w Krakowie